BEJELENTKEZÉS


HÍRLEVÉL


Pioneer AVIC-Z610BT

Pioneer AVIC-Z610BT

6,2" Navigációs Multimédia fejegység

Ár: 284 900,- Ft
Pioneer AVIC-Z710DAB

Pioneer AVIC-Z710DAB

6,2" Navigációs Multimédia fejegység

Ár: 319 900,- Ft
Pioneer AVIC-Z910DAB

Pioneer AVIC-Z910DAB

7"-os Navigációs Multimédia fejyegység

Ár: 469 900,- Ft
Kicker EB141S

Kicker EB141S

Füllhalgató, ezüst

Ár: 12 900,- Ft
Kicker EB101

Kicker EB101

Fülhallgató, neon zöld, ezüst vagy fekete színben

Ár: 9 900,- Ft
Kicker EB71BL

Kicker EB71BL

Fülhallgató, kék!

Ár: 4 900,- Ft
Kicker VCWS124

Kicker VCWS124

30cm-es mélyláda

57 900,- Ft helyett
Ár: 54 990,- Ft
Kicker CSC67

Kicker CSC67

16cm-es koax hangszórópár

22 900,- Ft helyett
Ár: 19 990,- Ft
Kicker CSS674

Kicker CSS674

16cm-es komponens szett

36 900,- Ft helyett
Ár: 35 990,- Ft
Kicker CS6934

Kicker CS6934

3 utas nagyovál hangszóró

29 990,- Ft helyett
Ár: 28 990,- Ft

Rendelési és szállítási információk

 

A honlap üzemeltetője 
 

Neve:   Re-Carta Kft. JVC Márkabolt
Adószám:   11400727-2-08
Csomagküldő tevékenység nyilvántartási száma:   C/002488/2004
Cégjegyzekszám:   08-09-004795
 
Bankszámlaszám:   10403356-33518918-00000000
A székhely címe:   9028 Győr, Szent Imre út 69/A
Üzlet/telephely címe:   9028 Győr, Szent Imre út 69/A
Telefon és fax:   + 36 96 525-454
+ 36 96 525-454/4Garancia, szavatosság
Az eladó szavatossági és jótállási felelosségére a Ptk.-ban és a 177/1991. (IX.10.) sz. kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.

Személyes adatok védelme
A Re-carta Kft. tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy az üzleti tevékenysége során tudomására jutott személyes és üzleti adatokat szigorúan bizalmasan kezeli. A Re-carta Kft. az általa kezelt adatokat kizárólag a megrendelések teljesítése érdekében, üzleti tevékenysége körében használja fel. Adatokat harmadik személy részére nem továbbít és nem szolgáltat ki a jogosult írásbeli hozzájárulása nélkül. Az adatkezelés, adatfeldolgozás során maradéktalanul betartja a Személyes adatok védelmérol szóló 1992. évi LXIII. tv. és a Polgári Törvénykönyvrol szóló 1959. évi IV. tv. rendelkezéseit.


Vásárlási feltételek
Teljesítés módjai: Házhozszállítás és postai szállítás utánvét.


Tisztelt Partnerünk, Megrendelonk!

Örömmel üdvözöljük az Re-Carta Kft. JVC Márkabolt vásárlói között. Kérjük, mielott megrendelését elküldené, az alábbiakat szíveskedjen alaposan átolvasni:

Cégünk neve és székhelye: Re-Carta Kft. JVC Márkabolt
Magyarország, 9028 Gyor Szent Imre út 69/A

Cégünk adószáma: 11400727-2-08, telefonszáma: + 36 96 525-454

Felek elnevezése a jelen Általános Szerzodési Feltételekben (továbbiakban ÁSZF ):

A jelen szolgáltatás szerinti eladó: Szolgáltató, Eladó vagy Re-Carta Kft. JVC Márkabolt , a szolgáltatás igénybe vevoje: Vevo,


ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, FELTÉTELEK:
1.1 A Re-Carta Kft. JVC Márkabolt -tól történo vásárlás kizárólag, személyesen, értékesítési szaktanácsadón, telefonon, faxon, e-mailen vagy interneten keresztül történik
1.2 A Re-Carta Kft. JVC Márkabolt-nál történo vásárlás feltétele a Vevo érvényes regisztrációja. A regisztrációval a Vevo egyidejuleg elismeri azt is, hogy a jelen ÁSZF-t ismeri és magára nézve azt kötelezonek tekinti és elfogadja.
1.3 A Felek között, írásban, faxon ill. elektronikus úton létrejött szerzodés írásbeli szerzodésnek minosül. A szerzodés dokumentumai a Vevo vételi ajánlata (rendelés) és a Szolgáltató visszaigazolása. A szerzodés nyelve magyar.

 

REGISZTRÁCIÓ
2.1 Amennyiben a Vevo az Re-Carta Kft. JVC Márkabolt által nincs még regisztrálva, a vásárlást megelozoen pontos adatok megadásával ki kell töltenie, meg kell küldenie a regisztrációs urlapot, illetve az átutalásos fizetés esetén a kért banki és céges adatokat.
2.2 Bármelyik jelentkezési lapot, amelyik egy vagy több hibát tartalmaz, érvénytelennek nyilvánítjuk, és semmilyen formában nem vállalunk felelosséget a hibás adatokból eredo esetleges téves teljesítésért.

 

A FORGALMAZOTT TERMÉKEK
3.1 Az eladásra felkínált áruk jellemzoit a konkrét árucikk mellett, internetes vásárlás esetén az árucikk információs oldaláról tudhatja meg részletesen. A mindenkori vételár, vagyis az áruért a fogyasztói forgalomban fizetendo bruttó ár az információs oldalon az áru mellett van feltüntetve, mely magában foglalja az általános forgalmi adó és az árut terhelo más adók, illetve egyéb fizetési kötelezettségek összegét is. A fizetés módja készpénzben, átutalással történhet.


SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS
4.1 A jótállás idotartama - egyes tartós fogyasztási cikkek esetén – egy év, mely az áru Vevonek történo átadásával kezdodik. A jótállási igény jótállási jeggyel érvényesítheto, mely az áruval együtt kerül átadásra a Vevo számára. A Vevo a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. A kijavítás során csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A jótállás idotartama a javítás idotartamával meghosszabbodik. A jótállás további szabályait az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelezo jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. Rendelet tartalmazza.
4.2. Az Eladó az általa eladott áruk minoségéért hibás teljesítés esetén a Polgári Törvénykönyvben meghatározott szavatossággal felel, melynek legfontosabb szabályai az alábbiak:
Az eladó hibásan teljesít, ha a szolgáltatott dolog a teljesítés idopontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerzodésben meghatározott tulajdonságoknak. Az ellenkezo esetben annak bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követo hat hónapon belül felismert hiba a teljesítés idopontjában már megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.
Hibás teljesítés esetén a jogosult elsodlegesen – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne. Ha a Vevonek sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, kicserélést nem vállalja, a Vevo – választása szerint – megfelelo árleszállítást kérhet vagy elállhat a szerzodéstol. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
A Vevo a hiba felfedezése után a körülmények által lehetové tett legrövidebb idon belül köteles kifogását a kötelezettel közölni. A Vevo a teljesítés idopontjától számított két éves elévülési határido alatt érvényesítheti szavatossági jogait. Ha a Vevo az igényét mentheto okból nem tudja érvényesíteni, a szavatossági jogok érvényesítésének határideje tartós használatra rendelt dolog esetében három év.
A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Eladót (kötelezettet) terhelik.
4.3. A vevo a kifogásait az Eladó következo telephelyein érvényesítheti:
Telephely címe:
Re-Carta Kft. JVC Márkabolt 9028 Gyor Szent Imre út 69/A + 36 96 525-454

 

RENDELÉS ÉS SZÁLLÍTÁS
5.1 A Vevo a konkrét termék kiválasztásával adja meg a rendelését. A rendelés kiadásakor a szállítással kapcsolatos lehetoségeket is meg kell választani.
5.2 Az Eladó a rendelést legkésobb 48 órán belül visszaigazolja. A visszaigazolással jön létre a szerzodés. A visszaigazolás 48 órán túli elmaradása esetén a Vevo vételi ajánlati kötöttsége automatikusan megszunik.
5.3 A Vevo köteles a kiszállítás/átvétel idopontjában a szállítási kiszerelést (bontatlan gyári csomagolás, jótállási jegy megléte) tételesen ellenorizni és hiánytalan mennyiségi teljesítés esetén az átvételi elismervényt (számla, szállítólevél) aláírni. Ezt követoen mennyiségre vonatkozó reklamációkat az Eladó nem fogad el.
5.4 Amennyiben az Eladó az árut a létrejött szerzodés rendelkezései szerint kiszállítja, a kiszállítást megelozoen értesítést küld a Vevonek a konkrét kézbesítés idopontjáról, a megrendelésben megadott elérhetoségeken. A Vevo felelossége gondoskodni arról, hogy az adott idoszakban a csomag átvételét biztosítsa, vagy a rendelés kiszállítását megelozo 24 órán belül visszajelezzen, ha a szállítás idopontja nem megfelelo számára.
5.5 Amennyiben az áru kiszállítás során a kézbesítés sikertelen, ennek tényérol az Eladó értesítést hagy, majd legfeljebb egy alkalommal ismét kísérletet tesz az áru kiszállítására. A Vevonek felróható sikertelen kiszállítás költségét a Vevo tartozik viselni.

 


A SZÁLLÍTÁS MÓDJA ÉS KÖLTSÉGEI
Az áruházakban különféle áruátvételi módok között választhat. Ha vásárlását befejezte és szeretné megrendelni a kiválasztott termékeket, úgy az áruátvétel módjának kiválasztását követoen a rendszer azonnal kiszámítja az adott szállítási módhoz tartozó szállítási díjat és az áruátvételkor fizetendo összeget.

Kiszállítási díjak futárszolgálattal:

  • 20 kilogramm súlyig 1500 Ft
  • 20 kilogramm súly felett 2500 Ft


 

A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA
7.1 A Vevo az áru mennyiségi átvételét követo nyolc munkanapon belül a szerzodéstol elállhat. Az elállás esetén tartozik az átvett árut hiánytalan és hibátlan állapotban  visszaszolgáltatni és az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségeket viselni.
7.2 Az Eladó elállás esetén a vételárat 30 napon belül tartozik visszafizetni. Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszeru használatából eredo kárának megtérítését.
7.3 A Vevo nem jogosult elállási jogát gyakorolni a szerzoi jogi védelem alatt álló termékek (például: hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver, stb.) példányaira vonatkozóan, ha a termék eredeti csomagolását felbontotta.

7.4 A Vevő az elállási szándékot e-mailben vagy postai úton (tértivevényes levélben) jelezheti.

7.5 A Vevő az elállás során a megvásárolt terméket a saját költségén kell, hogy visszaküldje a számlával együtt az áruház részére.

7.6 A csomagok visszaküldésének címe: Re-Carta Kft. 9028 Győr, Szent Imre u. 69/a.


A FELELOSSÉG KORLÁTOZÁSA
8.1 A Re-Carta Kft. -tol interneten történo vásárlás feltételezi a vásárló részérol az Internet lehetoségeinek és korlátinak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai adottságokra és a felmerülo hibákra.
8.2. A A Re-Carta Kft. semmilyen módon nem felelos az alább felsorolt pontokban foglalt körülményekért, tényekért, bármilyen okból is jelentkeznek, ill. következtek azok be:
az Interneten küldött és/vagy fogadott, nem a Szolgáltatótól származó bármilyen adat;
bármilyen muködési hiba az Internetes hálózatban, ami megakadályozza az A Re-Carta Kft. Webáruház akadálytalan muködését és a vásárlást;
bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon;
bármilyen adatvesztés;
bármely, a folyamatban alkalmazott szoftver nem megfelelo muködése;
bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei a szolgáltató hálózatban.

 

SZEMÉLYES ADATOK
9.1 A Vevo személyes adatainak felhasználása/adatkezelése az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. A Vevo mindenkor jogosult az adatkezelést letiltani.
9.2 Az A Re-Carta Kft. a Vevo adatait a szerzodés teljesítése, és a szerzodés feltételeinek késobbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat azonban továbbadni sem reklámfelhasználás sem egyéb célra - a Vevo kifejezett hozzájárulása hiányában - nem jogosult.
9.3 A Vevo kifejezett tiltó rendelkezése hiányában az A Re-Carta Kft.-nek megengedett a regisztrációnál megadott postai címen ill. e-mail címen a tájékoztatás küldése akcióiról és újdonságairól.


A jelen Általános szerzodési feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint a Felek jogviszonyára a Polgári Törvénykönyv, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törtvény, a távollevok között kötött szerzodésekrol szóló 17/1999. (II.5) Korm. Rendelet, valamint a mindenkori Fogyasztóvédelmi rendelkezések az irányadóak.
 


Újdonságok
Pioneer AVIC-Z610BT

Pioneer AVIC-Z610BT

Cikkszám: Z610BT
Rendelhető

6,2" Navigációs Multimédia fejegység

Ár: 284 900,- Ft
Pioneer AVIC-Z710DAB

Pioneer AVIC-Z710DAB

Cikkszám: Z710DAB
Rendelhető

6,2" Navigációs Multimédia fejegység

Ár: 319 900,- Ft
Pioneer AVIC-Z910DAB

Pioneer AVIC-Z910DAB

Cikkszám: Z910DAB
Rendelhető

7"-os Navigációs Multimédia fejyegység

Ár: 469 900,- Ft
Kicker EB141S

Kicker EB141S

Cikkszám: EB141S
Rendelhető

Füllhalgató, ezüst

Ár: 12 900,- Ft
Kicker EB101

Kicker EB101

Cikkszám: EB101
Rendelhető

Fülhallgató, neon zöld, ezüst vagy fekete színben

Ár: 9 900,- Ft


Üzlet nyitva tartás
Hétfőtől péntekig: 08 - 17 óráig
Szombat: 09 - 13 óráig
Kapcsolat
Re-Carta Kft.
Cím: 9028 Győr, Szent Imre út 69/a
E-mail: bolt@re-carta.hu
Tel.: 06-96/525-454, 06-96/525-464
Fax: 06-96/525-464/4, 525-474/4
Mobil: bolt: 20/490-0089
Nagyker: 20/399-3509